【Bài 3】Mẫu ngữ pháp JLPT N1

 


61.~づめだ     

leftright

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.