CRC check là gi?

tháng 3 22, 2020
CRC CRC (cyclic redundancy check) là một loại hàm băm, được dùng để sinh ra giá trị kiểm thử, của một chuỗi bit có chiều dài ngắn và cố định...
Được tạo bởi Blogger.