Hiển thị các bài đăng có nhãn grammar. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn grammar. Hiển thị tất cả bài đăng

【Bài 9】Mẫu ngữ pháp JLPT N1

tháng 10 21, 2020
241. ~ぬうちに  ~ Trong khi chưa.... trước khi... 242. ~ならびに Và , cùng với ... 243. ~どうにもならない/ できない ~Không thể làm gì được 244. ~それはそうと ~À này,...
Được tạo bởi Blogger.