Hiển thị các bài đăng có nhãn grammar. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn grammar. Hiển thị tất cả bài đăng

【Bài 10】Mẫu ngữ pháp JLPT N1

tháng 10 21, 2020
  271. にかまけて Bị cuốn hút vào... 272. ~ なりと ~Bất cứ ... cũng được 273.  ~こと請け合い 274. ~ぬまに 275. ~ぬばかり ~Như muốn..., như sắp 276. ~とおもうまもなく  ...
Được tạo bởi Blogger.