Hiển thị các bài đăng có nhãn Vocabulary. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vocabulary. Hiển thị tất cả bài đăng

【Bài 1】60 từ vựng JLPT N1

tháng 10 24, 2019
1.  相  「 あい 」 cùng nhau , ổn định 2.  愛想  「 あいそ 」 sự hòa hợp , sự thiện cảm 3.  相対  「 あいたい 」 tương đối . 4.  間柄  「 あいだがら 」 mối quan hệ 5.  愛...
Được tạo bởi Blogger.