【Bài 1】100 hán tự JLPT N1

No 漢字 連絡① 連絡①意味 連絡② 意味 読み方
1 糸  Sợi chỉ Lấy dây chỉ buộc tên hoàng đế lại. Buộc しめる
Hoàng Đế
2 Lập Từ lập và cân cả thế giới là hoàng đế. Hoàng Đế みかど
Cân
3 敵  Lập Kẻ địch lập thành cổ gần biên giới. Kẻ địch てき
Cổ
4 Nguyệt Cơ thể em nguyệt làm bằng đồng Cơ thể  どう
Đồng
5 Mắt Có Chức tước mà thiếu thốn lương tâm thì 0 khác gì người mù mắt. Chức tước しゃく
良、寸 Lương, Thốn
6 一  Nhất Bọn dặc nói 1 là 2 Hai
弋、二  Dặc, Nhị
7 Gạo Có cơm dính trên miệng Dính ねばる
Khẩu
8  酉  Dậu Con quỷ đứng gần chị dậu thật xấu xí. Xấu xí みにくい
Quỷ
9 Dậu Thằng THUẦN được HƯỞNG (chén) chị DẬU. Thuần じゅん
享  Hưởng
10 Nước Sa mạc thiếu nước. Mạc ばく
Mạc
11 亻  Nhân Bồi thường tiền thưởng cho nhân viên Bồi thường つぐなう
Thưởng
12  氵 Nước quá thì tất yếu sẽ chãy ra nước
Tất yếu
13 Nói Không nên nói chuyện gia phả phổ cập ra ngoài. Phổ,Phả
Phổ
14 Chỉ Người đàn ông kia là thân sĩ mang chiếc đai lớn bằng chỉ quanh thân. Thân しん
Thân
15 Nghìn Hàng nghìn cái miệng điều có lưỡi Thiệt した
 口 Khẩu
16 践  口、止 Khẩu, chỉ Hai người dừng miệng lại và nói điều thực tiển hơn đi Tiển せん
Hai
17 慢  Tâm Con tim ngạo mạn đứng nhìn mặt trời Mạn まん
日、目、又 Mạn
18 .. . Ba Trên cây ăn quả có tổ chim yến sào. Sào
Quả
19 茂  艹  Thảo Dẫn Thảo vào bụi cây rậm rạp hồi tết mậu thân Mậu しげる
Bụi cây
20 .. . Đường Một ngày nọ trên đường Tao lại gặp 1 khúc nhạc quen thuộc. Tao あう
一、曲、日 Một,Khúc, Ngày
21 Nhân Có đủ người thì Xúc tiến thôi! Xúc うながす
Túc
22 一、.. . Một,Tam Nhà vua hiến dân cô con gái thứ 13 để THOẢ HIỆP rồi Thỏa
N
23 誉  .. . hỏa Nói ra lửa để bảo vệ danh dự của bản thân. Dự ほめる
 言 Nói
24 .. . Dòng Tôi dùng xẻng đãi vàng dưới nước thì bị truy đuổi Đãi たい
水、xẻng
25 .. . Cờ Nhà Trần cấm cờ phía đông tuyên bố lập nước. Trần ひねる
Đông
26 Một tử phải học 1 hiểu 10 mới thành tài.
Mười
27 Tâm Tim thì nhớ, mắt ngoái lại nhìn, thập phần khôn nguôi nhớ hoài bóng hình tà áo cũ Hoài なつかしい
十、目、衣 Mười,Mắt,Y
28 Cây Con lợn rừng ăn hạch dưới gốc cây. hạch かく
Lợn rừng
29   Học giả thử sức nóng của mặt trời. Thử あつい
 
30 氵  Thủy Xương bôi trơn bằng nước trở nên trơn tru. Hoạt すべる
Cốt

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.